Podręczniki szkolne

Kształcenie szkolne na każdym poziomie edukacji wymaga opracowania i wdrażania określonego programu, zgodnego z nauką danego przedmiotu. Aby program mógł być realizowany, niezbędne są pomoce naukowe w postaci podręczników szkolnych. Zakres przedmiotowy pozwala na tworzenie określonych książek o danej tematyce, opracowanych na potrzeby każdej klasy i każdego poziomu nauczania, np .dla szkół podstawowych czy średnich. Podręczniki szkolne tworzone są z myślą zarówno o uczniach, jak i nauczycielach.

Podręczniki szkolne na potrzeby edukacji

Do zadań nauczania początkowego, podstawowego i średniego wymagane są dane grupy podręczników, dostosowane zakresem materiałów do określonego wielu i poziomu uczniów. Nauczanie wczesnoszkolne oparte jest na konwersji nauczania, zabawy i zdobywania określonej wiedzy, potrzebnej na tym poziomie nauczania. Podręczniki przeznaczone do nauczania wczesnoszkolnego muszą zatem w sposób przemyślany łączyć zarówno dany poziom programu nauczania, zgodny z wymogami, jakie stawiane są w pierwszych klasach szkół podstawowych.

Zakres materiału w podręcznikach szkolnych do szkół podstawowych obejmuje szerszą tematykę, dostosowaną do poziomu nauczania w klasach 4-8. Wśród podręczników znaleźć można książki do:

  • języka polskiego,
  • historii,
  • wiedzy o społeczeństwie, 
  • przyrody oraz geografii
  • matematyki,
  • informatyki,
  • fizyki, biologii, chemii,
  • muzyki, plastyki czy techniki.

W zbiorach znajdują się zarówno podręczniki jak i zestawy ćwiczeń do utrwalania wiedzy. Tematyka podręczników zawiera zagadnienia podstawowe, które na tym szczeblu są niezbędne i które przygotowują uczniów do szkół średnich.

Podręczniki szkolne w szkołach średnich rozszerzają zdobytą wiedzę na poziomie podstawowym. W szkołach średnich, w zależności od rodzaju wybranego kierunku oraz rodzaj kształcenia: liceum czy technikum, podręczniki szkolne mogą mieć charakter podstawowy oraz rozszerzony.

Pomoc dla uczniów i nauczycieli

Podręczniki szkolne to zarówno pomoc dla uczniów jak i nauczycieli. Podział tematyczny w danych grupach książek pozwala na przygotowanie tematów na dany blok lekcyjny i na tej podstawie realizowane są programy nauczania.  

Przez program realizowania kształcenia i wychowania szkolnego rozumie się realizację celów kształcenia oraz treści nauczania zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa kształcenia ogólnego, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

Szkoła zdjęcie autorstwa freepik - pl.freepik.com
Tags: